تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 2 زمین شناسی: تنوع زیستی در بخش های شمال غربی اقیانوس اطلس

اگرچه چنین مکانیسمی به طور مشخص در اجتماعات گسترده موجودات آبزی اثبات نشده است , بررسی های تجربی نشان می دهد که افزایش شکار توسط گونه های باقی مانده شکارچی می تواند نبود شکارچیان دیگر را جبران کند. کاهش در تنوع شکارچیان گاهی اوقات دارای تاثیرات مثبتی بر روی مصرف کننده ها دارد. برای نمونه در جنگل های کلپ نبود گونه های متنوع شکارچی حتی بدون تغییر در وفور شکارچیان باعث افزایش جانوران علفخوار از طریق مکانیسم رفتاری شده است.بنابراین تاثیرات مربوط به شکارچی که شامل جریانات تغذیه ای می باشد می تواند در سیستم های متنوع در سطح بالا و پایین واقع شود. اما اثرات نسبی حذف گونه های منحصر به فرد شکارچی به دنبال افزایش تنوع آن ها کاهش می یابد و این فرایند بستگی به روش شکار شکارچیان که در معرض نابودی قرار دارند دارد.
سرانجام اینکه , تغییر در ساختار زیستگاه تاثیراتی بر روی کاهش  اکولوژیکی شکارچیان و توان نسبی ریسک پذیری آن ها دارد.بررسی های سنتی بخش های مربوط به آب شیرین نشان می دهد که تنوع موجودات ذره بینی میزان این اثرات را از طریق توانایی خاص شکار  برای واکنش در برابر شکارچی تحت تاثیر قرار می دهد. مکانیسم مشابهی نیز در اکوسیستم های دریایی شناخته شده است.قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )