تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 5 ریاضی: کوپلاس (پیوند) و کاربرد آن

چکیده
بررسی پیوند، به مرور جنبه هایی از پیوند و خصوصیات آن پرداخته که تاکیدی بر روی ارتباط آن برای آمار و ارتباط آن با مراحل مارکوف و پیش بینی شریط آن دارد. 
کوپلاس در سال 1959 توسط اسکلار معرفی شد. امروزه تحقیقات بر روی پیوندها بسیار گسترده می باشد. خواننده در درجه اول به کتاب های معتبر و بررسی های افرادی چون شویزر، اسکلار و نلسون ارجاع می گردد. همچنین کتاب های نوشته شده توسط جو و هاتچینسون و لی شامل اطلاعات مهمی می باشد؛ به این ترتیب مجموعه ای از مقالات و موضوعات آن ها، زمانی که نیاز به آن ها احساس می گردد، مد نظر قرار می گیرند. مقاله کنونی به معرفی بعضی از ویژگی ها و کاربرد پیوند، حتی برای مواردی که دارای ارتباط نزدیک با موضوع قابلیت اطمینان نمی باشند، می پردازد. البته نمی توان وانمود کرد که وسعت یا عمق یکسانی از موارد بیان شده وجود دارد. 
قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )