تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 3 ریاضی: الگوریتم امتیازدهی کارآمد برای مدل مخلوط گاوسی بر مبنای شناسایی گوینده

چکیده
خلاصه مطالب – این مقاله الگوریتم جدید را در ارتباط با کاهش پیچیدگی های محاسباتی در تشخیص صدای افراد بر مبنای چارچوب مدل مخلوط گاوسی ارائه می کند. در ارتباط با بخش های کاربردی که در آن ها یک توالی مشاهداتی کلی مد نظر قرار می گیرد , ما به توضیح این مطلب می پردازیم که کاربرد سریع مدل های تشخیص صدا از طریق ایجاد توالی زمانی , احتمالات جمع آوری شده مربوط به هر گوینده را به روز می کند. این روش های کلی در یک استراتژی ادغام شده و زمان را برای تعیین هویت گوینده از طریق فاکتورهای 140 بر روی روش های استاندارد کلی و فاکتور شش بر روی شعاع جستجوگر کاهش می دهد. که گویندگان را از 138 گوینده دیگر تشخیص می دهد.
مقدمه :
توانایی تشخیص صدای هر فرد اخیرا در مطبوعات مورد توجه قرار گرفته است. کاربرد های تایید و تشخیص صدای هر فرد در ارتباط با تماس های تلفنی , امنیت کامپیوتری و همچنین دسترسی به اسناد مهم بر روی اینترنت می باشد. استفاده از مدل مخلوط گاوسی برای تعیین هویت گویندگان عملکردهای قابل مقایسه ای را در ارتباط با تکنیک های موجود دیگر ایجاد کرده است. برای نمونه , میزان خطا در ارتباط با 138 گوینده به میزان 0.7% کاهش نشان داده است. به هر حال با افزایش اندازه جمعیت و ابزارهای آزمایشی , هزینه محاسباتی اجرای این بررسی ها به طور اساسی افزایش داشته است. این مقاله مسئله کاهش پیچیدگی های محاسباتی تعیین صدای هر فرد را با استفاده از سیستم جستجوگر تاندوم با توجه به مرتب سازی توالی ها مد نظر قرار می دهد.
قیمت ترجمه فارسی: 8000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )