تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 4 پزشکی: کروموزوم 

چکیده
این دو گروه از امینو اسید دارای ویژگی های خاص یکسانی می باشند. به نظر می رسد گروه کاهشی اولین امینو اسید برای ادغام در کدهای ژنتیکی باشد.در حالی که گروه های جمع آوری شده دیگر بعد ها در این کد وارد می شوند. بنابراین تمام ژنوم ها به نظر می رسد اکثر امینو اسید های جدیدتر را به هزینه امینو اسید های قدیمی در فرآیندی که 3.4 میلیارد سال پیش شروع شده و تا حالا ادامه یافته است جمع آوری می کند.
با بررسی دقیق تبدیل امینو اسید به ژن یک گروه آلمانی به رهبری وانت پابو به بررسی تکامل ژن گیرنده حسی در 19 پستاندار به علاوه موش ها پرداختند. به طور ویژه ای آن ها به بررسی ژن های گیرنده حسی پرداختند. به طور تصادفی آن ها 100 نمونه از ژن های مربوط به هر ژنوم انتخاب کرده و به ترسیم درصدی از ژن های نمونه  که در شکل 3.5 نشان داده شده پرداختند. آن ها حیوانات را به دو دسته تقسیم بندی کردند که به صورت   شامپانزه و میمون های ماقبل تاریخ (30%) و میمون های نسل جدید و جونده ها (18%) . در مورد بعضی از میمون ها استثنائاتی قائل شد زیرا 30 درصد از گیرنده های حسی آن ها به دلیل جهش ژنی غیر فعال بود. عدم وجود انطباق کامل در این مورد بسیار دلسرد کننده بود اما ویژگی های فیزیولوژیکی مختلفی نیز وجود داشت که می توانست به تعیین تعدادی از این ژن ها بپردازد. گونه هایی که دارای 30 درصد از گیرنده های حسی بودند دارای 3 رنگ بوده  اما جنس نر که دارای 18 درصد از ژن های مربوط به گیرنده حسی بود تنها دارای دو رنگ بود. به استثناء میمون های هالر میمون های دوران قدیم دارای 2 ژن اوپسین بودند که یک ژن آن روی کروموزوم X و دو آلیل در مرکز آن وجود داشت. بنابراین جنس نر تنها دارای دو رنگ بود (آبی و سبز یا قرمز) و جنس ماده دارای رنگ آبی و سبز و قرمز در صورتی که در بخش مرکزی لینک X دارای ژن اپسین باشند. ژنوم میمون های هالر، ژن اپسین خود را کپی کرده و به این ترتیب تمام نرها و ماده ها دارای هر سه رنگ بودند. همان طور که در هنگام تکامل اتفاق می افتد دسترسی به یک منطقه منجر به عدم دسترسی در منطقه دیگر می گردد  بنابراین گونه هایی که دارای هر سه نوع رنگ می باشند نمی توانند بوها را به خوبی تشخیص دهند. در مواردی که ژن ها به صورت تطبیقی می باشند ما یاد می گیریم که چگونه خانواده ای از ژن ها به دلیل مزایای گزینشی که توسط ژن دوم خانواده ارائه می شود هم پوشانی دارد. 

قیمت ترجمه فارسی: 8000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 


آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )