تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی - مقالات انگلیسی رشته عمران و معماری با ترجمه فارسی (صفحه اول)

ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی
مقالات رشته کامپیوتر

مقالات رشته فناوری اطلاعات

مقالات رشته پزشکی

مقالات رشته دندانپزشکی

مقالات رشته کشاورزی

مقالات رشته برق و الکترونیک

مقالات رشته مکانیک

مقالات رشته اقتصاد

مقالات رشته مدیریت

مقالات رشته حسابداری

مقالات رشته علوم اجتماعی

مقالات رشته علوم تربیتی

مقالات رشته علوم سیاسی

مقالات رشته زیست شناسی

مقالات رشته زمین شناسی

مقالات رشته معدن

مقالات رشته محیط زیست

مقالات رشته تاریخ

مقالات رشته شیلات

مقالات رشته جهانگردی

مقالات رشته آمار

مقالات رشته ریاضی

مقالات رشته فیزیک

مقالات رشته شیمی

مقالات رشته عمران و معماری

مقالات رشته مهندسی صنایع

مقالات رشته هوافضا

مقالات رشته روانشناسی

مقالات رشته حقوق

مقالات رشته صنایع غذایی

مقالات رشته تربیت بدنی

مقالات رشته ادبیات


آموزش رایگان زبان انگلیسی


     مقاله شماره 1

     عنوان اصلی مقاله: A Review On The Viable Technology For Construction Waste Recycling
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی در ارتباط با فناوری مناسب به منظور بازیافت ضایعات ساختمانی
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 26000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 2

     عنوان اصلی مقاله: Autoclaved aerated concrete behavior under explosive action
     ترجمه فارسی عنوان: رفتار بتون اتوکلاو شده زیر عمل انفجار
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 22000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 3

     عنوان اصلی مقاله: Cement production technology improvement compared to factor 4 objectives
     ترجمه فارسی عنوان: بهبود فناوری تولید سیمان در مقایسه با اهداف فاکتور 4
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 24000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 4

     عنوان اصلی مقاله: Exploiting Home Automation Protocols for Load Monitoring in Smart Buildings
     ترجمه فارسی عنوان: بکارگیری پروتکل های اتوماسیون خانگی برای نظارت بر ظرفیت ساختمان های هوشمند
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 24000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 5

     عنوان اصلی مقاله: Geosynthetic-encased stone columns: Numerical evaluation
     ترجمه فارسی عنوان: ستون های سنگی با پوشش ژئوسنتیک: ارزیابی عددی
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 24000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 6

     عنوان اصلی مقاله: Random vibration analysis of long-span structures subjected to spatially varying ground motions
     ترجمه فارسی عنوان: تجزیه و تحلیل لرزه تصادفی سازه هایی با فواصل زیاد مبتنی بر حرکت های متنوع فضایی زمین
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 26000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 7

     عنوان اصلی مقاله: Seismic behaviour of cable-stayed bridges under multi-component random ground motion
     ترجمه فارسی عنوان: رفتار لرزه ای پل های کابلی تحت حرکات زمین به صورت تصادفی در چند بخش
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 22000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 8

     عنوان اصلی مقاله: The ethics of conservation: some dilemmas in cultural built heritage projects in England
     ترجمه فارسی عنوان: اصول اخلاقی حفاظت و نگهداری، برخی مشكلات وتگناهای موجود در پروژه های میراث فرهنگی ابنیه ایی در انگلستان
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 26000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 9

     عنوان اصلی مقاله: Nanostructural Chemically Bonded Ca-Aluminate Based Bioceramics
     ترجمه فارسی عنوان: بیوسرامیك های مبتنی بر آلومینات كلسیم  با نانو ساختار شیمایی بهم متصل
     تعداد صفحات انگلیسی: 28 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 34000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 10

     عنوان اصلی مقاله: Seismic improvement of RC beam–column joints using hexagonal CFRP bars combined with CFRP sheets
     ترجمه فارسی عنوان: ارتقا مفصل های میله ستون بتن آرمه با استفاده از میله های cfrpمرکب از ورقه های CFRP
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 22000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 11

     عنوان اصلی مقاله: Bond strength of reinforcing steel bars milled from scrap metals
     ترجمه فارسی عنوان: استحکام باند از میله های تقویت کننده فولاد آسیاب از فلزات قراضه
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 24000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 12

     عنوان اصلی مقاله: Experimental study of a circular concrete column reinforced with a composite tube
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی ازمایشی ستون های تقویت شده با لوله های مرکب
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 22000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 13

     عنوان اصلی مقاله: Evaluation and improvement of the quality of Senegalese reinforcing steel bars produced from scrap metals
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی و بهبود کیفیت میله های فولادی تقویت شد سنگال که از فلزهای دور ریخته شده درست شده اند.
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 22000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 14

     عنوان اصلی مقاله: Strength and ductility characteristics of reinforcing steel bars milled from scrap metals
     ترجمه فارسی عنوان: خصوصیات انعطاف پذیری و استحکام میله های فولادی کنگره دار از فلزات دور ریخته شده
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 26000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 15

     عنوان اصلی مقاله: Energy-efficient management modeling towards interior thermal comfort: an architectural element manipulating case study on small detached houses in Bangkok
     ترجمه فارسی عنوان: مدل سازی مدیریت کار امد انرژی در جهت راحتی حرارت داخلی، مطالعه مروری مهارت به کار بردن اجزای معماری روی خانه های کوچک مجزا در بانکوک
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 22000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 16

     عنوان اصلی مقاله: A COMPARATIVE EVALUATION OF DATA PROCESSING SCHEMES USING TURKISH STRONG GROUND-MOTION DATA
     ترجمه فارسی عنوان: ارزیابی قیاسی طرح های پردازش داده ای با استفاده از داده های حرکت زمین قوی ترکیه
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 26000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 17

     عنوان اصلی مقاله: A soft soil model that accounts for creep
     ترجمه فارسی عنوان: معرفی مدل رفتاری خزش خاک نرم
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 26000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 18

     عنوان اصلی مقاله: Application of seismic base isolation technology in Iran
     ترجمه فارسی عنوان: کاربرد تکنولوژی ایزولاسیون پایه لرزه نگاری در ایران
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 24000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 19

     عنوان اصلی مقاله: Critical appraisal of piping phenomena in earth dams
     ترجمه فارسی عنوان: ارزیابی بحرانی پدیده پایپینگ ( لوله گذاری) در سدهای خاکی
     تعداد صفحات انگلیسی: 22 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 34000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 20

     عنوان اصلی مقاله: CYCLIC BEHAVIOUR OF STEEL BRACED FRAMES HAVING SHEAR PANEL SYSTEM
     ترجمه فارسی عنوان: رفتار سیکلی قاب های مهاربندی شده فولادی دارای سیستم پنل برشی
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 25000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 21

     عنوان اصلی مقاله: Determining the Low-Temperature Fracture Toughness of Asphalt Mixtures
     ترجمه فارسی عنوان: تعیین سختی شکست ترک های انقباضی در مخلوط های آسفالتی
     تعداد صفحات انگلیسی: 19 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 32000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 22

     عنوان اصلی مقاله: EFFECTS OF SOIL-STRUCTURE INTERACTION AND BASE ISOLATION ON SEISMIC PERFORMANCE OF FOUNDATION SOILS
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیرات برهم کنش خاک- سازه و ایزولاسیون پایه روی کارایی زلزله نگاری خاک فونداسیون 
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 24000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 23

     عنوان اصلی مقاله: Examination of DMT-based methods for evaluating the liquefaction potential of soils
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی روش های بر پایه DMT (آزمایش اتساع سنج) برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک ها
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 26000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 24

     عنوان اصلی مقاله: Experimental Investigations of the Response of Suction Caissons to Transient Combined Loading
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی های آزمایشی واکنش صندوقه مکشی در مقابل بارگذاری ترکیبی گذرا
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 28000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 25

     عنوان اصلی مقاله: Experimental validation of a theoretical model for flexural modulus of elasticity of thin cement composite
     ترجمه فارسی عنوان: ارزیابی تجربی یک مدل تئوری برای مدول الاستیسیته خمشی کامپوزیت بتن نازک
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 24000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگ