تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی - مقالات انگلیسی رشته عمران و معماری با ترجمه فارسی

ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی


آموزش رایگان زبان انگلیسی

دوره تومرتحلیل آمار سایت و وبلاگ
  لطفا توجه فرمایید  

در اینجا مقالات و ژورنال های رشته های عمران و معماری ارائه شده اند. شما می توانید با دانلود نسخه انگلیسی هر ژورنال و مشاهده و بررسی آن، در صورت پسند اقدام به سفارش و خرید ترجمه ی آن مقاله نمایید. جهت خرید هر ژورنال فقط کافیست از طریق سامانه زرین پال هر ژورنال مبلغ آن را بصورت اینترنتی پرداخت نمایید، سپس از ستون سمت راست وبسایت فرم "تماس با ما" را پر نموده و ارسال نمایید. لازم به ذکر است حتما می بایست نام  فارسی و انگلیسی مقاله و همچنین موضوع و شماره ی آن را در فرم تماس قید گردد. در عرض کمتر از 6 ساعت ترجمه مقاله درخواستی به ایمیلتان ارسال می گردد

    جهت خرید هر مقاله از سامانه زرین پال مقاله انتخابی استفاده نمایید        مقاله شماره 1

     عنوان اصلی مقاله: A Review On The Viable Technology For Construction Waste Recycling
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی در ارتباط با فناوری مناسب به منظور بازیافت ضایعات ساختمانی
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 11000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 2

     عنوان اصلی مقاله: Autoclaved aerated concrete behavior under explosive action
     ترجمه فارسی عنوان: رفتار بتون اتوکلاو شده زیر عمل انفجار
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 3

     عنوان اصلی مقاله: Cement production technology improvement compared to factor 4 objectives
     ترجمه فارسی عنوان: بهبود فناوری تولید سیمان در مقایسه با اهداف فاکتور 4
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 7000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                     
     مقاله شماره 4

     عنوان اصلی مقاله: Exploiting Home Automation Protocols for Load Monitoring in Smart Buildings
     ترجمه فارسی عنوان: بکارگیری پروتکل های اتوماسیون خانگی برای نظارت بر ظرفیت ساختمان های هوشمند
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 6000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
      مقاله شماره 5

     عنوان اصلی مقاله: Geosynthetic-encased stone columns: Numerical evaluation
     ترجمه فارسی عنوان: ستون های سنگی با پوشش ژئوسنتیک: ارزیابی عددی
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 9000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                   
      مقاله شماره 6

     عنوان اصلی مقاله: Random vibration analysis of long-span structures subjected to spatially varying ground motions
     ترجمه فارسی عنوان: تجزیه و تحلیل لرزه تصادفی سازه هایی با فواصل زیاد مبتنی بر حرکت های متنوع فضایی زمین
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 9000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                   
      مقاله شماره 7

     عنوان اصلی مقاله: Seismic behaviour of cable-stayed bridges under multi-component random ground motion
     ترجمه فارسی عنوان: رفتار لرزه ای پل های کابلی تحت حرکات زمین به صورت تصادفی در چند بخش
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 7000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                   
 


 
     مقاله شماره 8

     عنوان اصلی مقاله: The ethics of conservation: some dilemmas in cultural built heritage projects in England
     ترجمه فارسی عنوان: اصول اخلاقی حفاظت و نگهداری، برخی مشكلات وتگناهای موجود در پروژه های میراث فرهنگی ابنیه ایی در انگلستان
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                   
 


 
     مقاله شماره 9

     عنوان اصلی مقاله: Nanostructural Chemically Bonded Ca-Aluminate Based Bioceramics
     ترجمه فارسی عنوان: بیوسرامیك های مبتنی بر آلومینات كلسیم  با نانو ساختار شیمایی بهم متصل
     تعداد صفحات انگلیسی: 28 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 18000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                   
 


  
     مقاله شماره 10

     عنوان اصلی مقاله: Seismic improvement of RC beam–column joints using hexagonal CFRP bars combined with CFRP sheets
     ترجمه فارسی عنوان: ارتقا مفصل های میله ستون بتن آرمه با استفاده از میله های cfrpمرکب از ورقه های CFRP
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                   
 


  
     مقاله شماره 11

     عنوان اصلی مقاله: Bond strength of reinforcing steel bars milled from scrap metals
     ترجمه فارسی عنوان: استحکام باند از میله های تقویت کننده فولاد آسیاب از فلزات قراضه
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                   
 


  
     مقاله شماره 12

     عنوان اصلی مقاله: Experimental study of a circular concrete column reinforced with a composite tube
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی ازمایشی ستون های تقویت شده با لوله های مرکب
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                   
 


  
     مقاله شماره 13

     عنوان اصلی مقاله: Evaluation and improvement of the quality of Senegalese reinforcing steel bars produced from scrap metals
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی و بهبود کیفیت میله های فولادی تقویت شد سنگال که از فلزهای دور ریخته شده درست شده اند.
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                   
 


  
     مقاله شماره 14

     عنوان اصلی مقاله: Strength and ductility characteristics of reinforcing steel bars milled from scrap metals
     ترجمه فارسی عنوان: خصوصیات انعطاف پذیری و استحکام میله های فولادی کنگره دار از فلزات دور ریخته شده
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                   
 


  
     مقاله شماره 15

     عنوان اصلی مقاله: Energy-efficient management modeling towards interior thermal comfort: an architectural element manipulating case study on small detached houses in Bangkok
     ترجمه فارسی عنوان: مدل سازی مدیریت کار امد انرژی در جهت راحتی حرارت داخلی، مطالعه مروری مهارت به کار بردن اجزای معماری روی خانه های کوچک مجزا در بانکوک
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                   
 


   
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگ
قابل توجه دارندگان وبلاگ و وبسایت قابل توجه دارندگان وبلاگ و وبسایت