تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی - مقالات انگلیسی رشته اقتصاد با ترجمه فارسی (صفحه اول)

ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی
مقالات رشته کامپیوتر

مقالات رشته فناوری اطلاعات

مقالات رشته پزشکی

مقالات رشته دندانپزشکی

مقالات رشته کشاورزی

مقالات رشته برق و الکترونیک

مقالات رشته مکانیک

مقالات رشته اقتصاد

مقالات رشته مدیریت

مقالات رشته حسابداری

مقالات رشته علوم اجتماعی

مقالات رشته علوم تربیتی

مقالات رشته علوم سیاسی

مقالات رشته زیست شناسی

مقالات رشته زمین شناسی

مقالات رشته معدن

مقالات رشته محیط زیست

مقالات رشته تاریخ

مقالات رشته شیلات

مقالات رشته جهانگردی

مقالات رشته آمار

مقالات رشته ریاضی

مقالات رشته فیزیک

مقالات رشته شیمی

مقالات رشته عمران و معماری

مقالات رشته مهندسی صنایع

مقالات رشته هوافضا

مقالات رشته روانشناسی

مقالات رشته حقوق

مقالات رشته صنایع غذایی

مقالات رشته تربیت بدنی

مقالات رشته ادبیات


آموزش رایگان زبان انگلیسی


     مقاله شماره 1

     عنوان اصلی مقاله: Integrating AHP and data mining for product recommendation based on customer lifetime value
     ترجمه فارسی عنوان: ادغام برنامه ریزی های سلسله مراتبی و داده کاوی برای پیشنهاد محصول بر مبنای ارزش طول عمر آن کالا به مشتری
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 24000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 2

     عنوان اصلی مقاله: Asymmetric Information, Heterogeneity in risk perception and insurance
     ترجمه فارسی عنوان: اطلاعات نامتقارن و ناهماهنگی در درک ریسک و بیمه
     تعداد صفحات انگلیسی: 27 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 34000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 3

     عنوان اصلی مقاله: The rise of corporate governance in corporate control research
     ترجمه فارسی عنوان: افزایش نظارت شرکت ها در پژوهش های کنترل شده شرکت
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 22000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 4

     عنوان اصلی مقاله: knowledge-base economies
     ترجمه فارسی عنوان: اقتصاد دانش محور
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 24000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 5

     عنوان اصلی مقاله: Improved capital budgeting decision making
     ترجمه فارسی عنوان: تصمیم گیری برای بهبود در بودجه بندی سرمایه
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 24000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 6

     عنوان اصلی مقاله: The strategy and operation research of power forward options
     ترجمه فارسی عنوان: استراتژی و پژوهش های عملیاتی با استفاده از گزینه های پیش روی قدرتمند
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 20000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 7

     عنوان اصلی مقاله: Effect of disclosure of non-financial performance indicators
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیر افشای شاخص های عملکرد غیر مالی
     تعداد صفحات انگلیسی: 28 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 29 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 38000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 8

     عنوان اصلی مقاله: The influence of R&D investment on the use of corporate venture capital
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیر سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه بر روی استفاده از سرمایه شرکت های بزرگ
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 26000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 9

     عنوان اصلی مقاله: The effect of external and internal factors on firms product innovations
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیر فاکتورهای داخلی و خارجی بر روی نوآوری تولیدات شرکت ها
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 26 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 28000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 10

     عنوان اصلی مقاله: The dynamic impact of innovation capability and inter-firm network on firm valuation
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیرات قابلیت نوآوری و شبکه های درون شرکتی بر روی ارزیابی شرکت
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 34 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 28000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 11

     عنوان اصلی مقاله: Analysis of employment protection laws and unemployment benefits
     ترجمه فارسی عنوان: تجزیه و تحلیل های مربوط به قوانین حمایت از اشتغال و مزایای بیکاری
     تعداد صفحات انگلیسی: 3 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 16000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 12

     عنوان اصلی مقاله: Multicriteria decision aid in ®nancial management
     ترجمه فارسی عنوان: تصمیات کمکی چند ضابطه ای در مدیریت مالی
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 24000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 13

     عنوان اصلی مقاله: Aligning operations, marketing, and competitive strategies to enhance performance: An empirical test in the retail banking industry
     ترجمه فارسی عنوان: تطبیق فعالیت ها ، بازاریابی ، و استراتژی های رقابتی برای بالا بردن عملکرد : بررسی های عملی در بنگاه های زود بازده
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 24000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 14

     عنوان اصلی مقاله: Willingness to Pay and the Demand for Broadband Service
     ترجمه فارسی عنوان: تمایل پرداخت و تقاضا برای سرویس پهنای باند
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 24000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 15

     عنوان اصلی مقاله: Relational stability and alliance performance in supply chain
     ترجمه فارسی عنوان: ثبات نسبی و عملکرد رابطه ای در زنجیره عرضه
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 20000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 16

     عنوان اصلی مقاله: Protection of geographical indication on the national level
     ترجمه فارسی عنوان: حمایت از شاخص های جغرافیایی در سطح ملی
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 26000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 17

     عنوان اصلی مقاله: Compromise solutions for bankruptcy situations with references
     ترجمه فارسی عنوان: راه حل های مناسب در شرایط ورشکستگی با مد نظر قرار دادن منابع موجود
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 24000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 18

     عنوان اصلی مقاله: Satisfaction with service recovery, perceived justice and emotional responses
     ترجمه فارسی عنوان: رضایت از بهبود خدمات، عدالت محوری و واکنش های عاطفی
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 22000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 19

     عنوان اصلی مقاله: Web site satisfaction and purchase intentions Impact of personality characteristics during initial web site visit
     ترجمه فارسی عنوان: رضایت از سایت های اینترنتی و اهداف خرید، تاثیر خصوصیات فردی در طی اولین بازدید از وب سایت
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 28000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 20

     عنوان اصلی مقاله: Towards an Approach for Service-Oriented Product Line Architectures
     ترجمه فارسی عنوان: رویکردی در ارتباط با معماری خط تولید سرویسگرا
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 20000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 21

     عنوان اصلی مقاله: Transformational leadership style, market competition and departmental performance
     ترجمه فارسی عنوان: سبک های مدیریت تحول، رقابت بازاری، و عملکرد سازمانی
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 24000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 22

     عنوان اصلی مقاله: Human Capital and SME Internationalization
     ترجمه فارسی عنوان: سرمایه انسانی  و بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 28000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 23

     عنوان اصلی مقاله: Corporate venture capital and the balance of risk and reward for portfolio company
     ترجمه فارسی عنوان: سرمایه گذاری مخاطره آمیز شرکتی و میزان ریسک پذیری و سود دهی در شرکت های سهامی
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 26000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 24

     عنوان اصلی مقاله: IS in managing bussiness operation : the supply chain
     ترجمه فارسی عنوان: سیستم اطلاعاتی در مدیریت عملکرد کسب و کار: زنجیره مربوط به عرضه
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 28000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 25

     عنوان اصلی مقاله: Transparency for governance The mechanisms and effectiveness of disclosure-based
     ترجمه فارسی عنوان: شفاف سازی برای نظارت: مکانیسم ها و تاثیر سیاست شفاف سازی بر مبنای آموزش و افشاگری
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 18000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگ