تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی     مقاله شماره 1

     عنوان اصلی مقاله: Effects of changing the essential and functional fatty acid intake of dairy calves
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیرات تغییر اسیدهای چرب کاربردی و ضروری مصرف شده در گوساله های شیرده
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین

 
     مقاله شماره 2

     عنوان اصلی مقاله: Effect of physical form of forage on performance, feeding behavior, and digestibility of Holstein calves
     ترجمه فارسی عنوان: اثر شکل فیزیکی علوفه بر عملکرد، تغذیه رفتار وقابلیت هضم گوساله هلشتاین
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 


     مقاله شماره 3

     عنوان اصلی مقاله: Tissue expression characterization of chicken adipocyte fatty acid-binding protein and its expression difference between fat and lean birds in abdominal fat tissue
     ترجمه فارسی عنوان: شاخصۀ بیان بافت پروتئین اتصال به اسیدچرب پیه دار جوجه و اختلاف بیان آن بین پرنده های چاق و لاغر در بافت چرب شکمی
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 4

     عنوان اصلی مقاله: Dietary Sodium Bicarbonate and Electrolyte Balance for Broiler and Breeder Chickens
     ترجمه فارسی عنوان: تعادل بیکربنات سدیم رژیم غذایی و الکترولیت برای جوجه های گوشتی و تخم گذار
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
    

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )